Dr Anna Paradís

Lecturer in Catalan

Catalan Studies

Anna Paradís holds a BA in Catalan Philology (Universitat de Barcelona) and a MA in Advanced Studies in Catalan Language and Literature (Universitat Autònoma de Barcelona — Universitat de Barcelona). She completed a PhD on Romance syntax at the Centre de Lingüística Teòrica (Universitat Autònoma de Barcelona). She is also a member of the group Grammar oriented toward Competences (Gramàtica Orientada a les Competències). Her areas of interest include Romance syntax, linguistic theory, comparative grammar, linguistic variation, sociolinguistics and language teaching.

Teaching: Catalan language and culture, grammar, translation, writing skills and oral skills. Paper VIII (Catalan Poetry/Prose), Paper XII (Modern Catalan and Contemporary Catalan literature) and Extended essay in Catalan literature and linguistics.

Selected Publications

In prep. (co-edited with Lorena Castillo-Ros). 2018 Barcelona Workshop on Syntax, Semantics, and Phonology. Linguistic Analysis, 44.

2019. La posició dels clítics i de les marques de negació pressuposicional en els contextos de reestructuració. Caplletra, 66, 153—178.  [Revista Internacional de Filologia. Publicacions de l’Abadia de Montserrat / Institut de Filologia Valenciana]. (With Ares Llop)

2018. New speakers’ ideologies and trajectories in bilingual families in Catalonia. In: Family Multilingualism in Medium-Sized Linguistic Communities, Peter Lang, 193—222. (With Emili Boix-Fuster).

2018. Variation in the scope of clitic climbing: evidence from Catalan dialectal data. Revue Roumaine de Linguistique, LXIII-3, 281—295, 2018.

2016. Més enllà dels verbs de reestructuració. Miscel·lània homenatge a Jordi Bruguera. Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, vol. 4, 209—229. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Subscribe to Faculty of Modern and Medieval Languages